Regulator prądnicy typ SSMe

Regulator SSM można bezproblemowo stosować w motocyklach radzieckich M-72, Ural, K 750, Dniepr. Do współpracy z prądnicą G414 zalecamy regulator 60W

MONTAŻ

Regulator SSMe należy zamontować o obudowę (najlepiej oryginalną od regulatora RR302 lub RR-31)wg. poniższego schematu.

Uwaga! Korpus regulatora musi być izolowany od obudowy regulatora

POWRÓT